O advokaturi

O advokaturi

Advokatura je samostalna profesija koja je kroz svoju istoriju i tradiciju dugu više od 150 godina uspela da uspostavi svoj temelj i izgradi principe koji su kroz društveni vremeplov uspešno odolevali svim promenama i političkim strukturama. Davne 1862. godine dana 28. februara Knez Mihailo Obrenović je doneo Zakon o pravozastupnicima, prvi zakon koji je uredio oblast advokature. Danas se ovaj dan, među advokatima u Srbiji, obeležava kao Dan advokature. Ovaj podatak, sam za sebe, govori da se radi o tradicionalnoj, samostalnoj i nezavisnoj grani pravosudnog sistema Republike Srbije, čija je osnovna uloga da pruža pravnu pomoć svakom pojedincu koji ima potrebu za tim.

Osnovni principi na kojima se zasniva advokatura su samostalnost, nezavisnost i samoregularnost profesije. Kao takva, advokatura je regulisana Ustavom i Zakonom o advokaturi, dakle kao nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, te u tom smislu sebično čuva svoje osnovne vrednosti tako što zastupa najpre vladavinu prava, koja je stub svake pravne države, a samim tim i štiti prava njenih građana. Baveći se advokaturom uređenom na ovaj način, advokat uživa samostalnost i nezavisnost u pružanju pravne pomoći svom klijentu, koja se zasniva na stručnosti, savesnosti i poštenju advokata. Najvažniji deo u odnosu advokat-klijent je poverljivost i čuvanje advokatske tajne, na šta je advokat obavezan Zakonom o advokaturi i Kodeksom profesionalne etike advokata, tako da ostvarivanjem takvog odnosa advokat ima na raspolaganju sva moguća pravna sredstva da svom klijentu stručno i na najvišem mogućem nivou pruži pravnu pomoć.

Upravo ovakvim stavovima se vodim prilikom zastupanja svojih klijenata, trudeći se da im na najefikasniji i najstručniji način ukažem put kojim bi ostvarili svoja prava. Dovoljna posvećenost svakom novom predmetu i individualni pristup klijentima dovode do uspešnog razrešenja svake pojedinačne pravne situacije, što na kraju uvek rezultira zadovoljstvom klijenata. Odgovornost koju ova profesija sa sobom nosi, obavezuje me da se u potpunosti posvetim svakom novom pravnom izazovu i da na najbolji mogući način pružim pravnu pomoć klijentima iz različitih oblasti prava. U svom radu nastojim da ostvarim otvoren i iskren odnos sa klijentima, sa posebnom pažnjom i razumevanjem za nedoumice, strahove i ustručavanja klijenta, saslušam njegov problem i usmerim ga da iznese sve činjenice koje su od značaja za pružanje pravne pomoći. Kada prihvatim zastupanje, obaveza mi je da klijentu najpre ukažem na realno činjenično stanje, na vrstu i osnovne osobine postupka koji će biti primenjen, kao i na sve moguće situacije koje mogu nastati tokom sudskih postupaka, na način obračuna i naplate, kao i na moju obavezu čuvanja advokatske tajne. Prilikom zastupanja i vršenja advokatskog poziva, cilj mi je da ostvarim međusobni odnos poštovanja i poverenja sa klijentom, kao i da što efikasnije i sa što manje troškova zajedno ostvarimo uspeh.

Top