Višak zaposlenih i razlozi za otkaz

17/08/2018 radno-pravo

Ukoliko dođe do promena kod poslodavca, usled kojih je prestala potreba za radom izvesnog broja zaposlenih, poslodavac im može, pod zakonom određenim uslovima, otkazati ugovor o radu. Promene koje prouzrokuju višak zaposlenih mogu biti ekonomske, organizacione ili tehnološke prirode. Takođe, može doći do smanjenja obima posla kod poslodavca.

Poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih ako utvrdi da će, zbog navedenih promena u okviru perioda od 30 dana, doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vreme za najmanje 10 zaposlenih kod poslodavca, koji ima u radnom odnosu više od 20 a manje od 100 zaposlenih na beodređeno vreme; 10% zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme; 30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme. Program mora da sadrži razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih, ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, broj, kvaliifikacionu strukturu, godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i poslove koje obavljaju, kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih, mere za zapošljavanje, sredstva za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja viška zaposlenih, kao i rok u kome će biti otkazan ugovor o radu.

Kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih ne može da bude odsustvovanje zaposlenog sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta. Kada je zaposleni proglašen viškom, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom isplati otpremninu, čija se visina utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim da ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaposleni kome poslodavac posle isplate otpremnine otkaže ugovor o radu zbog prestanka potrebe za njegovim radom ostvaruje pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima o zapošljavanju.

Kriterijumi na osnovu kojih se odlučuje koji od zaposlenih će biti proglašen viškom, moraju biti sadržani u važećem kolektivnom ugovoru ili odgovarajućim pravilnikom poslodavca, a kao osnovni kriterijumi uglavnom su navedeni rezultati rada odnosno ostvareni učinak zaposlenog, uz to se uzima u obzir i imovinsko stanje zaposlenog i njegove porodice, u kom slučaju prednost imaju zaposleni koji su slabijeg imovinskog stanja.

Ukoliko je radno mesto na kome su zaposleni radili ukinuto, poslodavac nije u obavezi da primenjuje kriterijume radi njihovog upoređivanja.

Ako je zaposlenom otkazan ugovor o radu iz razloga što je proglašen tehnološkim viškom, zaposleni tada stiče pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti koju isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top