Klauzula zabrane konkurencije

31/12/2016 radno-pravo

Ugovorom o radu možete predvideti posebnu zaštitu svojih prava i interesa, ukoliko smatrate da zaposleni radom u Vašoj firmi može da stekne nova znanja, širok krug poslovnih partnera ili doći do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. Zakon o radu omogućava poslodavcima da Ugovorom o radu utvrde poslove koje zaposleni ne može da radi u svoje i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu. Klauzula zabrane konkurencije je punovažna samo ukoliko su nabrojani konkretni poslovi koje zaposleni ne može da obavlja za vreme važenja ove klauzule bez saglasnosti poslodavca. Takođe, važno je naglasiti i to da se ova klauzula ugovara jedino za radna mesta na kojima zaposleni prilikom svog radnog angažovanja može doći do novih saznanja, poslovnih informacija i tajni ili može preko svog poslodavca steći širok krug poslovnih partnera. Neophodno je ograničiti teritoriju na kojoj važi klauzula zabrane konkurencije, a to se može utvrditi ugovorom o radu i opštim aktom. Što se tiče vremenskog ograničenja, Zakon o radu je predvideo da ova zabrana može trajati koliko traje i radni odnos, ali i po prestanku radnog odnosa. Ukoliko poslodavac i zaposleni ugovore i uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa, vremensko ograničenje ove klauzule je dve godine od dana prestanka radnog odnosa. U ovoj situaciji, zabrana klauzule konkurencije se može ugovoriti ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini. Dakle, da bi zaposleni mogao da trpi navedenu zabranu, neophodno je da se poslodavac obaveže na plaćanje novčane naknade u ugovorenom periodu, kao i da se ugovorom predvidi visina te nadoknade. Pravna priroda ovakve novčane naknade predstavlja vrstu naknade štete za izgubljenu dobit, koju zaposleni trpi jer ne može u određenom periodu da obavlja određene poslove. Ne postoje pravne norme koje utvrđuju minimalni ili maksimalni iznos ove nadoknade, tako da su poslodavac i zaposleni slobodni da ugovore bilo koji iznos nadoknade za koji postignu saglasnost. Praktično, visina ove nadoknade zavisi od procene poslodavca koliki je poslovni rizik da stečena znanja ili kontakti do kojih je došao bivši zaposleni, ne budu preuzeti od strane konkurencije. Ono što je jako bitno kada govorimo o dejstvu klauzule zabrane konkurencije nakon prestanka radnog odnosa, je to da poslodavac stiče pravo na zaštitu konkurencije tek nakon isplate novčane naknade.

Šta kada dođe do povrede klauzule konkurencije?

Ukoliko zaposleni prekrši zabranu klauzule konkurencije, poslodavac stiče pravo da zahteva nadoknadu štete koju je zbog toga pretrpeo. Sama povreda ove klauzule ne predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu, obzirom da Zakon o radu taksativno navodi razloge za otkaz, u koje ne spada povreda klauzule konkurencije. Što se tiče povrede koja nastane nakon prestanka radnog odnosa, poslodavac stiče pravo da zahteva naknadu štete od bivšeg zaposlenog jedino ukoliko je ugovorena i predmetna naknada na ime izmakle koristi koju zaposleni trpi. Da li ćete svoje poslovanje zaštiti u pogledu zaštite konkurencije sa zaposlenima, zavisi isklučivo od Vaše volje i volje zaposlenih. U svakom slučaju Zakon Vam daje takvu mogućnost.

PREDHODNI ČLANAK SLEDEĆI ČLANAK

Top