Ukoliko dođe do promena kod poslodavca, usled kojih je prestala potreba za radom izvesnog broja zaposlenih, poslodavac im može, pod zakonom određenim uslovima, otkazati ugovor o radu. Promene koje prouzrokuju višak zaposlenih mogu biti ekonomske, organizacione ili tehnološke prirode. Takođe, m...

PROČITAJTE VIŠE

Koji su razlozi za otkaz ugovora o radu?

Zakon o radu taksativno navodi razloge za otkaz ugovora o radu, koje su podeljene u četiri grupe, a to su:

  1. razlozi koji se odnose na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje;
  2. razlozi koji se odnose na povredu radne obaveze;
  3. razlozi koji se od...
PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko Vam poslodavac ponudi premeštaj na drugo radno mesto, trebalo bi da znate koji su to zakonski uslovi koje poslodavac treba da ispuni, kako bi postupio u skladu sa Zakonom o radu. Naime, članom 171. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova...

PROČITAJTE VIŠE

Da bi uopšte mogli govoriti o zlostavljanju na radu potrebno je da znamo šta zapravo predstavlja zlostavljanje na radu, u smislu zakonskih normi kojima je regulisano. Dakle, Zakon propisuje da je zlostavljanje na radu svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod p...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovor o radu predstavlja ugovor kojim se zasniva radni odnos, koji zaključuju poslodavac i zaposleni. Najpre je bitno naglasiti da se ugovor o radu zaključuje u pisanom obliku, pre stupanja zaposlenog na rad, a smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ako poslodavac ne zakl...

PROČITAJTE VIŠE

Ugovorom o radu možete predvideti posebnu zaštitu svojih prava i interesa, ukoliko smatrate da zaposleni radom u Vašoj firmi može da stekne nova znanja, širok krug poslovnih partnera ili doći do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. Zakon o radu omogućava poslodavcima da Ugovorom...

PROČITAJTE VIŠE
Top