Kada govorimo o pravima intelektualne svojine, najpre mislimo na autorska i srodna prava, žig, patent, dizajn, geografsku oznaku porekla.

Autorskim delom smatra se originalna duhovna tvorevina autora koja je izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednos...

PROČITAJTE VIŠE
Top