Biografija

O advokaturi

Zovem se Stanojević Nevena. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Beogradu, na pravosudnom smeru. Nakon polaganja Pravosudnog i Advokatskog ispita,svoju pravnu karijeru sam usmerila ka advokatskoj profesiji. Član sam Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije. Takođe, posedujem Sertifikat i Licencu za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, kao i za zastupanje oštećenih maloletnih lica. Govorim engleski i nemački jezik.

U okviru advokatske delatnosti, bavim se zastupanjem fizičkih i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim postupcima pred nadležnim organima i odbranama u krivičnim i prekršajnim postupcima. Uža specijalnost moje advokatske kancelarije je zastupanje ponuđača u postupcima javnih nabavki. U prilog tome, govori veliki broj usvojenih zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u korist mojih klijenata-ponuđača, koji su rezultirali uspešnom i dugoročnom saradnjom na ovom polju.

Advokaturu doživljavam, ne samo kao profesiju već i lični način života. Kroz advokaturu, advokati izražavaju svoju samostalnost i nezavisnost da pružaju pravnu pomoć i vrše zastupanje klijenata na način za koji smatraju da je najpogodniji za klijenta, dajući svemu tome svoj lični pečat. Prilikom obavljanja advokatskog poziva, težim svakodnevnom usavršavanju i stava sam da je to neophodno u advokatskoj profesiji. Svojim klijentima pristupam sa puno razumevanja za njihove probleme i smatram da je to osnova dobrog i zdravog odnosa advokat-klijent. Najpre predočim klijentu da sam u obavezi da sve informacije, koje mi budu predočene sa njegove strane, čuvam kao advokatsku tajnu. Pravnom problemu pristupam detaljno i klijentu pružam detaljno obrazloženje o vrsti postupka koji je potrebno pokrenuti ili je već u toku, o mogućim ishodima postupka, eventualnoj sankciji, troškovima postupka kao i iznosu moje nagrade. Nakon što preuzmem predmet, u potpunosti se posvetim rešavanju istog, na najefikasniji i najpovoljniji način za mog klijenta.

Top